Polska od lat zajmuje najwyższe pozycje w rankingach najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Głównym problemem jest zanieczyszczenie powietrza, w tym smog, który powoduje zgon nawet ponad 40 tysięcy osób rocznie. Czym jest smog i dlaczego jest tak szkodliwy?

Nazwa „smog” powstałą z angielskich słów smoke, czyli dym, a także fog, czyli mgła. Pod pojęciem smogu znajduje się mgła, która zwiera niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza.

Z smogu znajdują się przede wszystkim pyły oraz gazy pochodzące ze spalania w domowych kotłach grzewczych, a także zanieczyszczenia emitowane przez samochody oraz przez zakłady przemysłowe.

Do powstawania smogu w największym stopniu przyczyniają się gospodarstwa domowe, w mniejszym z kolei transport oraz przemysł. Dodatkowo, problemowi temu sprzyjają bezwietrzne warunki atmosferyczne.

Co wchodzi w skład smogu?

W smogu znajdują się różne substancje niebezpieczne, w tym między innymi:

 • pyły PM10 oraz PM2.5 – to pyły o wielkości 10 mikrometrów oraz 2.5 mikrometra, które potrafią przenikać do dróg oddechowych oraz do krwioobiegu
 • benzo[a]piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – mają właściwości rakotwórcze
 • metale ciężkie, w tym ołów, kadm, rtęć – kumulują się w organizmie człowieka, są odpowiedzialne za nowotwory
 • tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki węgla – także powodują szereg schorzeń

Dlaczego smog jest tak szkodliwy?

Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku ma negatywny wpływ na człowieka i powoduje występowanie szeregu chorób, w tym także chorób śmiertelnych. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • stany zapalne gardła i spojówek
 • katar i kaszel
 • niska koncentracja, przemęczenie
 • alergie i astma
 • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • nowotwory – płuc, gardła, krtani i inne
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca i zawały
 • niższa waga urodzeniowa u dzieci, wady wrodzone u dzieci

 

Wobec tego smog to poważny problem, który wymaga odpowiedniego postępowania, aby skutecznie go wyeliminować – tylko wtedy możemy odetchnąć pełną piersią.