Właściwe przeszkolenie pracowników budownictwa przed rozpoczęciem pracy jest kluczowe – dzięki szkoleniom wstępnym BHP mogą uzyskać potrzebną wiedzę dotyczącą pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Kto dokładnie powinien wziąć udział we wstępnym szkoleniu BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie, bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z zapisami Kodeksu pracy. W celu spełnienia tych obowiązków musi on wykonać wstępne szkolenie BHP przed dopuszczeniem pracowników do ich nowych obowiązków.

Zgodnie z przepisami szkolenie wstępne przeprowadzone musi być dla:

  • nowozatrudnionych pracowników
  • studentów na praktykach studenckich
  • uczniów szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Przepisy wskazują, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonującym pracę także na podstawie innej niż stosunek pracy. Wobec tego specjaliści w dziedzinie BHP zalecają także, aby przeprowadzać szkolenia wstępne BHP w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.

Szkolenie wstępne nie jest potrzebne jedynie wtedy, gdy ten sam pracodawca ponownie i natychmiast zatrudnia tego samego pracownika na kolejnej umowie.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy

Zgodnie z przepisami, szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest jako instruktaż i zależne jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika. Szkolenie to dzieli się na dwie części, a mianowicie:

  • część ogólną, czyli instruktaż ogólny
  • cześć na stanowisku pracy, czyli instruktaż stanowiskowy

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami BHP, które zawarte są między innymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych, regulaminach pracy oraz tymi obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest na danym stanowisku pracy i ma na celu poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz sposobie ochrony przed zagrożeniami na stanowisku pracy. Instruktaż na stanowisku pracy może być przeprowadzony również przez pracodawcę lub innego pracownika, który posiada odpowiednie przygotowanie.

Szkolenia wstępne tylko bezpośrednio

Warto wskazać, że szkolenia BHP wstępne mogą być przeprowadzone tylko bezpośrednio – nie przez internet lub telefonicznie – jest to możliwe jedynie w przypadku szkoleń okresowych.

Na wstępne szkolenia BHP Warszawa oraz szkolenia w innych miastach zaprasza firma TBF, która specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.